Sara Anderland ansluter till ReUnify Group och blir VD för det specialiserade IT upphandling och IT inköps bolaget Retune BuyIT.

ReUnify Group, en ledande aktör inom IT och Telekom, lanserade innan sommaren Retune BuyIT. Ett nytt konsultbolag som kommer att specialisera sig på att tillhandahålla högkvalitativ rådgivning och expertis inom IT upphandling och IT inköp. Retune BuyIT är nästa steg i gruppens expansiva tillväxtstrategi för att erbjuda ett komplett utbud av lösningar till sina kunder. Det är med stor glädje vi idag kan meddela att Sara Anderland ansluter till företagsgruppen och blir VD för Retune BuyIT.

Om Sara Anderland

Under de senaste 15 åren har Sara arbetat med IT inköp för globala organisationer inom energi- och säkerhetsbranschen i diverse kapaciteter.  Det har handlat om allt från stora och komplexa upphandlingar till att hjälpa verksamheterna hur man kan använda Free-ware på ett legitimt sätt. Under dessa år har det blivit tydligt att för att få den bästa helhetslösningen för verksamheten behövs ett holistiskt perspektiv, den tekniska lösningen måste förstås grundligt såsom den kommersiella delen för att projektet ska kunna bli riktigt framgångsrikt.

Under senare år har även ett stort fokus lagts på hur man under en upphandling ser till att inkludera ett hållbarhetsperspektiv, här hoppas Sara på att kunna utmana och flytta fram positionerna för Retune BuyIT kunder.

Om Retune BuyIT

Retune BuyIT, som kommer bestå av konsulter med spetskompetens inom IT upphandling och IT inköp. Rätt investeringar inom IT kommer att vara nyckeln för att adressera många av de stora utmaningar såväl företagen som samhället står inför de kommande åren såsom exempelvis energieffektivisering, kostnadsökningar, hållbarhet, digitalisering och säkerhetshot. IT sektorn rör sig i en otrolig hastighet och ställer IT inköparens beställarkompetens på mycket stora prov. Det är här Retune BuyIT kommer in i bilden och agerar stöd till befintlig inköpsorganisation eller självständigt beroende på företagens önskemål och mognadsgrad.

Retune BuyIT:s specialiserade IT inköpskonsulter kommer bla hjälpa ett företag med:

  • hur kravspecifikationer ska tas fram,
  • att utarbeta förslag på alternativa leverantörer/tjänster
  • att driva upphandlingar/förhandlingar
  • att hjälpa företag i gång med tjänsterna/implementeringsprojekt
  • avtalsförvaltning/kontraktsuppföljning för att säkerställa att de utlovade värdena/ effektiviseringar/digitaliseringar kommer företagen till gagn.
  • Uppnå hållbarhets mål.

– Retune BuyIT är en väldigt spännande satsning och tillskott som gör Reunify group mer unikt, men även stöttar marknaden inom ett område där det finns väldigt stora utmaningar. IT-upphandlingar och IT-inköp är idag så pass komplext utifrån perspektiven leveranskedjor, säkerhet, molnstrategier, digitalisering mm. att beställarkompetensen på ett företag ofta inte räcker till. Att köpa in “IT” är inte svårt men det kan bli mycket kostsamt om det görs fel. Det är inte heller ett fokusområde för de traditionella inköpsavdelningarna som tenderar att fokusera på mer direkta inköp som rör företagens egna produkter. Att Sara Anderland väljer att ansluta till oss är en kvalitetsstämpel på vår vision och analys av marknadens behov.

Ronny Roos, Styrelseordförande, Reunify Group.

Om Reunify Group

Telekommunikation och informationsteknologi växer tydligt samman, men trots detta finns det idag inte något bolag som sömlöst kan leverera detta i marknaden. I Reunify Group vill vi ändra på detta genom att leda utvecklingen och skapa en helt ny aktör inom IT och Telekom, med fokus på kundnytta och förankrat i grundmurad kompetens och moderna, säkra molnlösningar.

Genom att tillhandahålla moderna IT-lösningar, kompletta telekom- och kommunikationslösningar har Reunify Group en unik förmåga att som helhetsleverantör kunna effektivisera, förbättra och framtidssäkra ett företags hela IT-infrastruktur och kommunikation.  

Reunify Group består idag av företagen Retune, Retune IT Management, Retune Cyber Security, Retune BuyIT, Tillmobil och Reswitch.

Läs fler nyheter