Utmanaren inom telekom och kommunikation

Kraven ett modernt företag ställer på sina Telekom och kommunikationslösningar blir allt mer omfattande och komplexa i sin utformning. Detta samtidigt som möjligheten till upp och nedskalning är större än någonsin.

ReUnify Group har sedan start haft en långsiktig och ambitiös tillväxtstrategi där organisk tillväxt varit motorn som sedan kryddas med strategiska förvärv. Den strategiska visionen har alltid varit att kunna erbjuda en komplett helhetslösning inom och telekom och kommunikation samt bli en av de mest attraktiva arbetsplatserna i Sverige.

Reunify Group har ett idag unikt erbjudande där vi kombinerar telefoni, molnbaserade växellösningar, hårdvara, en skalbar egen operatör, ett operatörsoberoende, digitala körjournaler och IOT.

Tydliga trender visar även att marknaden önskar minska antalet leverantörer och hitta helhetsleverantörer med stor och sammanhängande servicegrad i kombination med stark kostnadseffektivitet. Därför bildade grundarna av Tillmobil, Trecom, Vobbiz, Reswitch och BuyIT en ny bolagsgrupp, ReUnify Group, tillsammans med Sobro som ägarpartner.

Samtliga bolag är entreprenörsdrivna med starka värderingar och fokus på att leverera tjänster och en kundupplevelse i absolut framkant. Genom att samla vardera bolags expertis under samma tak gör att man blir än mer relevant för kunder som ställer höga krav på kommunikationsplattformar.