En Hållbar Affär

BuyIT, består av konsulter med spetskompetens inom IT/Telecom upphandling och IT/Telecom inköp. Rätt investeringar inom IT och Telecom kommer att vara nyckeln för att adressera många av de stora utmaningar såväl företagen som samhället står inför de kommande åren såsom exempelvis energieffektivisering, kostnadsökningar, hållbarhet, digitalisering och säkerhetshot. IT/Telecom sektorn rör sig i en otrolig hastighet och ställer inköparens beställarkompetens på mycket stora prov. Det är här BuyIT kommer in i bilden och agerar stöd till befintlig inköpsorganisation eller självständigt beroende på företagens önskemål och mognadsgrad.

BuyIT:s specialiserade IT/Telecom inköpskonsulter kommer bland annat att hjälpa företag med:

  • Hur kravspecifikationer ska tas fram
  • Att utarbeta förslag på alternativa leverantörer/tjänster
  • Att driva upphandlingar/förhandlingar
  • Att hjälpa företag i gång med tjänsterna/implementeringsprojekt
  • Avtalsförvaltning/kontraktsuppföljning för att säkerställa att de utlovade värdena/ effektiviseringar/digitaliseringar kommer företagen till gagn.
  • Uppnå hållbarhetsmål genom IT upphandling och kontraktsuppföljning, med hjälp av TSi (Technology Sustainability index (TSi))

Sara Anderland, VD BuyIT

Email:
sara.anderland@retune.se

Telefonnummer:
0709126648

Adress:
Hyllie Vattenparksgatan 11A, 215 32 Malmö

Org nr:
559429-3713

LinkedIn:
Sara Anderland

1 +
anställda

BuyIT består av cirka 80 duktiga tekniker inom it-infrastruktur.

1 MSEK
omsättning

It-företaget omsätter över 90 MSEK och har en målsättning att växa 100 % de kommande tre åren.

1 +
nöjda användare

BuyIT jobbar med stora- och medelstora företag, som Riksbyggen och Svensk Handel.