Våra bolag

Med Reunify Group skapar vi den ledande partnern inom it och telekom. Vår djupa kompetens i våra specialistbolag gör oss unika på marknaden och med fokus på att såväl utveckla som att effektivisera kan vi genom våra moderna, skalbara och säkra molnlösningar leverera ett stort extra värde till våra kunder. Vi följer inte utvecklingen, vi leder den.

Koncept

ReUnify in the sky är ett månatligt återkommande och exklusivt after work för den del av Malmös näringsliv som bidrar till utveckling och som lever efter devisen att affärer och relationer hör ihop.