Jim Roslund ansluter till Reunify Group och blir Head of New Business

Publicerat

Jim Roslund blir en del av den nybildade företagsgruppen Reunify Group och får rollen Head of New Business. Jim blir även delägare och en del av Reunify Groups styrelse. Gruppen omfattar idag företagen Retune, Retune IT Management, Tillmobil, Reswitch och Acordo. Reunify Group ägs av bolagens grundare, ett antal ytterligare nyckelpersoner och Sobro, som är en aktiv ägarpartner till entreprenörsledda tillväxtföretag.

Om Reunify Group

Reunify Group erbjuder idag en unik kombination av tjänster. Genom att tillhandahålla moderna it-lösningar, kompletta telekom- och kommunikationslösningar samt virtuella växlar och säljstödsystem har Reunify Group en unik förmåga att som helhetsleverantör kunna effektivisera, förbättra och framtidssäkra ett företags hela it-infrastruktur och kommunikation.  

Reunify Group befinner sig i en stark tillväxtfas med ytterligare ambitiösa tillväxtmål framgent. Målet är att minst fördubbla gruppens omsättning och bli den ledande leverantören i marknaden, genom att leverera helhetslösningar och utmana det traditionella sättet som företag upphandlar dessa tjänster.

Om Jim Roslund

Jim Roslund har stor erfarenhet av och passion för entreprenörskap, tillväxt och affärsutveckling. Jim var en av grundarna till it- och teknikproduktutvecklingsbolaget Additude AB, som mellan 2010 och 2022 organiskt växte från 0 till 255 MSEK i omsättning. Jim hade rollen som försäljningschef, men var också ansvarig för att konceptualisera och starta upp nya koncernbolag och affärsområden samt agerade som M&A-rådgivare.

Utöver detta har Jim flertalet styrelseuppdrag, han är en publicerad författare och har varit medgrundare till ett 20-tal företag inom en rad olika sektorer. Gemensamt för alla uppdrag har varit ett stort fokus på tillväxt och att våga utmana marknadens beteende och sätt att köpa eller sälja sina tjänster.

Jim Roslund kommenterar: ”Det är med en stor portion ödmjukhet och entusiasm som jag blir en del av Reunify Group. Jag har stor respekt för gruppens grundare och entreprenörer Briar Karim, Farzad Aghazadeh och Ronny Roos, och ser fram emot att bilda ett mycket starkt team med dem och övriga kolleger inom koncernen. Jag har även ett väldigt gott öga till, och stor respekt för majoritetsägarna Sobro. Våra vägar har korsats tidigare men det är inte förrän nu som vi får möjlighet att bygga något gemensamt Jag hoppas kunna tillföra mycket erfarenhet, energi och idéer som bidrar till gruppens tillväxt och lönsamhet. Jag känner starkt att vi delar synen på hur man bygger långsiktiga och hållbara verksamheter där modet att utmana, en tydlig värdegrund och känslan av laganda är centrala faktorer. Jag delar också gruppens analys att det saknas en samlad helhetsleverantör för mellanstora företag som både kan förbättra och framtidssäkra en verksamhets kommunikation, IT och infrastruktur. Jag ser fram emot att vara med och bygga något som med all säkerhet kommer göra både intryck och avtryck!”

”Vi är mycket glada över att ha kunnat knyta Jim till Reunify Group. Jim tillför unik kompetens och erfarenhet inom flera områden där vi ser en stor tillväxtpotential framöver. Jim kommer att fokusera på att bygga och utveckla nya verksamheter inom Reunify Group, men kommer också att tillföra både kompetens och energi på lednings- och styrelsenivå. Jag ser verkligen fram emot att jobba tätt ihop med Jim på vår fortsatta resa”, säger Ronny Roos, ordförande för Reunify Group.

”Jim är en nyckelrekrytering för Reunify Group och kommer med sin erfarenhet och kompetens spela en central roll för gruppens fortsatta affärsutveckling. Rekryteringen är också ett kvitto på Reunifys förmåga att attrahera personer av absolut högsta kaliber som delar gruppens vision och värderingar”, kommenterar David Stenlund Sager, partner på Sobro.

Läs fler nyheter